જય જિનેન્દ્ર.

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી નવી સંશોધિત વેબ-સાઈટ ના શુભારંભ ની ક્ષણોમાં આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. આપ હવેથી પેઢીની વેબ-સાઈટ - www.anandjikalyanjipedhi.org – પરથી પેઢી સંચાલિત તીર્થોનાં વિષયમાં જાણકારી મેળવી શકો છો. વિશેષ હવેથી વેબ-સાઈટ મારફત આપ ઘી બોલીની બાકી રકમનું પેમેન્ટ તથા દાન સ્વરૂપે આપવાની રકમ નું પેમેન્ટ ઓનલાઈન બહુજ સરળતા થી કરી શકશો. અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આપ શ્રીના આત્મીય સહયોગથી તથા આ સંશોધિત વેબ-સાઈટનાં માધ્યમથી સમસ્ત જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સમાજ ને જોડવા માં અભૂતપૂર્વ સહયોગ મળશે.

પ્રણામ.

जय जिनेन्द्र,

शेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी एक नई वेब-साईट के शुभारम्भ की पावन क्षणों मे आनंद की अनुभूति व्यक्त करती है | आप अब पेढ़ी की वेब-साईट – www.anandjikalyanjipedhi.org – पर से पेढी संचालित तीर्थो के विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते है | विशेष अब इस वेब-साईट के माध्यम से आप घी बोली की बाकी रकम एवं दान स्वरुप दी जाने वाली रकम का पेमंट बहुत आसानी से कर सकेंगे | हमें सम्पूर्ण विश्वास है की आप श्री के सहयोग से तथा इस संशोधित वेब-साईट के माध्यम से समस्त जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन बंधुओ एवं जैन समाज को जोडने में अभूतूर्व सहयोग प्राप्त हो सकेगा |

प्रणाम |

Jai Jinendra,

Pranaam.

Sheth Anandji Kalyanji Pedhi is pleased to launch a new version of the website experience. You may visit our new digital presence at –www.anandjikalyanjipedhi.org-where you may get information pertaining to the Tirths under the management of the Pedhi.

Especially it is further made convenient to Deposit the Donations and due Ghee Boli payment as well, through website.

With your humble support, we believe that it is a significant step towards keeping the Jain shwetambar murtipujak community connected with the help of this new version of the web-site.

Thanks & Regards.